Sohngårdsholmparken og Den Gamle Golfbane i Aalborg Kommune

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, har den 20. februar 2020 fra Aalborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening modtaget forslag til fredning af Sohngårdsholmparken og Den Gamle Golfbane i Aalborg Kommune.
Forslaget omfatter i alt ca. 58,4 ha.

Aktuel status (Opdateret 16. juli 2020) 

Sagen behandles af fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del

Sagens forløb

Offentligt møde vedrørende fredningen for Sohngårdsholmparken og Den Gamle Golfbane i Aalborg Kommune - Publiceret d. 22-06-2020

Annoncering om screeningsafgørelse for Sohngårdsholmparken og Den Gamle Golfbane i Aalborg Kommune - publiceret d. 06-05-2020

Annoncering af ændring af dato for offentligt møde for Sohngårdsholmparken og Den Gamle Golfbane - publiceret d. 24-04-2020

Annoncering af fredningsforslag for Sohngårdsholmparken og Den Gamle Golfbane i Aalborg Kommune - publiceret d. 10-03-2020