Torsø ved Vandfaldsmøller

Danmarks Naturfredningsforening har over for Fredningsnævnet for Vestsjælland rejst forslag til fredning for Torsø ved Vandfaldsmøller i Kalundborg Kommune. Forslaget omfatter 26,26 ha.

Aktuel status (opdateret 26. januar 2018)

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Vestsjælland

Sagens forløb

Annoncering af forslag om fredning af Torsø og Vandfaldsmøller i Kalundborg kommune og indkaldelse til offentligt møde - publiceret 19-01-2018

Annoncering af screeningsafgørelse om fredning af Torsø og Vandfaldsmøller i Kalundborg kommune - publiceret 18-12-2018