Torsø ved Vandfaldsmøller

Danmarks Naturfredningsforening har over for Fredningsnævnet for Vestsjælland rejst forslag til fredning for Torsø ved Vandfaldsmøller i Kalundborg Kommune. Forslaget omfatter 26,26 ha.

Aktuel status (opdateret 19. december 2018)

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Vestsjælland

Sagens forløb

Annoncering af ændret fredningskort og indkaldelse til nyt offentligt møde om Torsø ved Vandfaldsmøller i Kalundborg Kommune - publiceret 15-03-2019

Annoncering om at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med fredningsforslaget for et areal omkring Torsø - publiceret 19-12-2018

Annoncering af forslag om fredning af Torsø og Vandfaldsmøller i Kalundborg kommune og indkaldelse til offentligt møde - publiceret 19-01-2018