Tversteds Grønne Front

Danmarks Naturfredningsforening og Hjørring kommune har over for fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del fremsat et forslag til fredning af Tversteds Grønne Front. Fredningsforslaget omfatter ca. 95 ha.

Aktuel Status (opdateret 18. februar 2019)

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del

Sagens forløb

Annoncering af forslag til fredning af Tversteds Grønne Front i Hjørring kommune - publiceret den 08-02-2019