Vejle Ådal

Danmarks Naturfredningsforening har fremsat forslag til fredning af Vejle Ådal i Vejle Kommune. Forslaget behandles af Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del og omfatter 858 ha.

Aktuel status (opdateret 3. oktober 2017)

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del

Sagens forløb

Annoncering af fredningsforslag og indkaldelse til offentligt møde d. 16. juni 2017 - publiceret 04-05-2017