Vejle Ådal

Danmarks Naturfredningsforening har fremsat forslag til fredning af Vejle Ådal i Vejle Kommune. Forslaget behandles af Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del og omfatter 858 ha.

Aktuel status (opdateret 16. november 2018)

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del

Sagens forløb

Annoncering af revideret fredningsforslag for Vejle Ådal - publiceret 16-11-2018

Annoncering af fredningsforslag og indkaldelse til offentligt møde d. 16. juni 2017 - publiceret 04-05-2017