Vejle Ådal

Danmarks Naturfredningsforening har fremsat forslag til fredning af Vejle Ådal i Vejle Kommune. Forslaget behandles af Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del og omfatter 858 ha.

Aktuel status (opdateret 26. april 2019)

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del

Sagens forløb

Annoncering om Screeningsafgørelse om miljøvurdering ifm. fredningsforslaget for Vejle Ådal - publiceret d. 26-04-2019

Annoncering om forlænget frist for afgørelse af Vejle Ådal fredningen - publiceret d. 05-02-2019

Annoncering af revideret fredningsforslag for Vejle Ådal - publiceret d. 16-11-2018

Annoncering af fredningsforslag og indkaldelse til offentligt møde d. 16. juni 2017 - publiceret 04-05-2017