Fredningsforslag for Arrenæs i Halsnæs Kommune er bortfaldet

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ved afgørelse af 7. juli 2023 ændret Fredningsnævnet for Nordsjællands afgørelse af 3. maj 2023 om forlængelse af fristen for afslutningen af ovennævnte sag fra den 12. maj 2023 til 12. maj 2025, således at fristen ikke forlænges.

Fredningsnævnet for Nordsjælland skal hermed, jf. bekendtgørelse om forretningsorden for fredningsnævn, § 9, stk. 2, foretage offentlig bekendtgørelse om, at:

Fredningsforslaget til fredning af Arrenæs i Halsnæs Kommune er bortfaldet.

Det bemærkes, at fredningsforslaget den 10. juli 2023 er genfremsat på uændret grundlag under sagsnr. FN-NSJ-30-2023F.