Fredningsnævnene

Et fredningsnævn består af tre medlemmer. En formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljøministeren. Et medlem der udpeges af miljøministeren, og et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, det pågældende areal er beliggende.