Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlig del

c/o Retten i Herning 
Haraldsgade 28
7400 Herning
Sekretær: Grethe R. Møller
Telefon: 9356 4048
E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk

Fredningsnævnet behandler sager i følgende kommuner:

Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg.

Fredningssager i fredningsnævnet

Annonceringer - Midtjylland, vestlig del