Tilsyn

Spørgsmål om fredede områder skal rettes til kommunen eller til Naturstyrelsens lokale enhed.

Det er kommunen, der fører tilsyn med, at fredningsbestemmelser bliver overholdt.

På fredede arealer, der ejes af Miljøministeriet, er det dog Naturstyrelsen, som fører tilsyn.

Spørgsmål om, hvorvidt en påtænkt – eller allerede udført - foranstaltning eller aktivitet kræver dispensation fra en fredning, skal rettes til kommunen eller til Naturstyrelsens lokale enhed, hvis det vedrører Miljøministeriets arealer.

Tilsynsmyndighedens rolle

  • Påser overholdelse af fredningsbestemmelser
  • Vejleder om forståelse af fredningsbestemmelser
  • Vurderer om en konkret ansøgning skal sendes til fredningsnævnet

Bemærk

På Miljøministeriets arealer er det Naturstyrelsen, der fører tilsyn med fredede områder.

Kontakt Naturstyrelsens lokale enheder