Referat fra offentligt møde om forslag til fredning af Hevring Hede i Norddjurs Kommune

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del holdt den 3. juli 2023 offentligt møde om Danmarks Naturfredningsforenings fredningsforslag for Hevring Hede i Norddjurs Kommune. Fredningsforslaget omfatter et areal på ca. 412 ha.

I mødet deltog:

Fredningsnævnet var mødt ved formanden, dommer Martin Møller-Heuer, det statsligt udpegede medlem Knud Erik Hesselbjerg og det kommunalt valgte medlem Jytte Dalgaard.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Jørgen Heinemeier og Arne Holm-Hansen.

For Forsvarets Ejendomsstyrelse mødte Jesper Nordsted Vistisen, Marlene Engelhardt Sjögren, Jane Fuglsang Bech og Lars Haagensen.

For Miljøstyrelsen mødte Else Marie Stamphøj.

For Norddjurs Kommune mødte Rikke Kroier, Malene Krogh Sell og Annette Limborg Madsen.

For Dansk Botanisk Forening mødte Lasse Werling.

For Friluftsrådet mødte Thorkil Danielsen.

For Dansk Ornitologisk Forening mødte Jens Bonde Poulsen.

For Danmarks Jægerforbund mødte Sabina Rohde og Niels Henrik Simonsen.

For de forskellige lokale jægerorganisationer mv. mødte Henrik Rudfeld, Lars Juul Jensen og Hans Ole Frederiksen.

Til stede var endvidere repræsentanter for pressen og interesserede borgere.


Martin Møller-Heuer bød velkommen og orienterede om forløbet af det offentlige møde og den efterfølgende proces for sagens behandling.

Jørgen Heinemeier præsenterede fredningsforslaget og baggrunden for det og gennemgik i den forbindelse de foreslåede fredningsbestemmelser.

Der var herefter lejlighed til at fremsætte bemærkninger og stille spørgsmål til fredningsforslaget.

Der blev herefter i bil kørt en rute i det foreslåede fredningsområde med besigtigelse og drøftelse fire forskellige steder, som særligt illustrerede områdets natur- og landskabsforhold.


Det fuldstændige referat af mødet tilgås herunder:
Referat fra offentligt møde om Hevring Hede kan læses her

Journalnummer: FN-MJØ-088-2022
10. juli 2023/Martin Møller-Heuer