Fredningsnævnet for Bornholm

Fredningsnævnet for Bornholm

Fredningsnævnet for Bornholm

Retten på Bornholm
Damgade 4 A
3700 Rønne
E-mail:  Obfuscated Email

Fredningsnævnet behandler sager i Bornholms Regionskommune.

Formand og suppleant

Formand: Retspræsident Henrik Engell Rhod, Retten på Bornholm
Tlf.: 99 68 83 00

Suppleant: Dommer Morten Larsen, Retten i Helsingør

Ministerudpegede medlemmer

Medlem: Henrik Espersen, Rønne
Suppleant: Rikke Solberg Bruun, Gudhjem

Kommunalbestyrelsesvalgte medlemmer

Medlem: Bjarne Westerdahl
Suppleant: Per Ole Petersen

Annonceringer - Bornholm

Fredningssager