Brødebækken og Denderup Vænge i Næstved og Faxe Kommuner

Danmarks Naturfredningsforening og Næstved Kommune har den 10. oktober 2022 rejst forslag om fredning af Brødebækken og Denderup Vænge. Sagen behandles af Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster.
Fredningsforslaget omfatter ca. 306 ha.

Aktuel status (Opdateret 04. januar 2023) 

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster

Sagens forløb

Annoncering af fredningsforslag for Brødebækken og Denderup Vænge i Næstved og Faxe Kommuner - publiceret d. 04-01-2023