Fredningssager i Miljø- og Fødevareklagenævnet

Her kan du finde de fredningssager, som er færdigbehandlet i fredningsnævnene jf. naturbeskyttelseslovens § 33, men derefter er påklaget eller automatisk sendt til behandling Miljø- og fødevareklagenævnet. 

Verserende fredningssager i Miljø- og Fødevareklagenævnet