Bakkelandet omkring Kielstrup Sø

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del har den 30. november 2020 truffet afgørelse om fredning af Bakkelandet omkring Kielstrup Sø. Fredningen omfatter 435,73 ha.

Kort over fredningen