Lyngbos Hede i Varde Kommune

Danmarks Naturfredningsforening og Varde Kommune har rejst forslag om fredning af Lyngbos Hede i Varde Kommune. Sagen behandles af Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del. Fredningsforslaget omfatter ca. 257 ha.