Lyngbos Hede i Varde Kommune

Danmarks Naturfredningsforening og Varde Kommune har rejst forslag om fredning af Lyngbos Hede i Varde Kommune. Sagen behandles af Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del.
Fredningsforslaget omfatter ca. 257 ha.

Aktuel status (Opdateret 27. september 2022) 

Sagen behandles af fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del

Sagens forløb

Annoncering af fredningsforslag for Lyngbos Hede i Varde Kommune - publiceret den 27-09-2022