Ændret og udvidet fredning på Amager Fælled i Københavns Kommune

Fredningsnævnet for København har d. 15. april 2021 truffet afgørelse om ændret og udvidet fredning på Amager Fælled. Fredningen omfatter et areal på ca. 178 ha.

Kort over fredningen