Ændret og udvidet fredning på Amager Fælled i Københavns Kommune

Fredningsnævnet for København har d. 15. april 2021 truffet afgørelse om ændret og udvidet fredning på Amager Fælled. Fredningen omfatter et areal på ca. 178 ha.