Fredningsforslag for delvis ophævelse af fredning ved Lyndby Strand i Lejre Kommune

Lejre Kommune har rejst forslag om delvis ophævelse af Overfredningsnævnets afgørelse af 21. august 1947 om fredning af arealer ved Lyndby Strand ved Hornsherredvej, Lejre Kommune. Forslaget om delvis ophævelse af fredningen vedrører i alt ca. 4,27 hektar.