Marbækområdet i Esbjerg Kommune

Danmarks Naturfredningsforening og Esbjerg Kommune har fremsat forslag til fredning af Marbækområdet i Esbjerg Kommune. Sagen behandles af Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig del. Fredningsforslaget omfatter ca. 909 ha.