Veddinge Bakker og Skamlebæksletten i Odsherred Kommune

Odsherred Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har over for Fredningsnævnet for Vestsjælland den 1. juni 2021 rejst forslag til fredning af Veddinge Bakker og Skamlebæksletten. Fredningsforslaget omfatter ca. 470 ha.

Kort over fredningen